Gói Start Up

420,000đ/năm


 • 700MB Dung lượng SSD

 • 1 Website

 • 5000MB Băng Thông

 • 2 Tài khoản FTP

 • 1 MySQL

 • Hệ thống quản lý Cpanel

 • Sao lưu 7 ngày/lần


Gói Ecommerce

600,000đ/năm


 • 1GB Dung lượng SSD

 • 2 Website

 • Unlimited Băng Thông

 • Unlimited Tài khoản FTP

 • Unlimited MySQL

 • Hệ thống quản lý Cpanel

 • Sao lưu 7 ngày/lần


Gói Business

1,800,000đ/năm


 • 3GB Dung lượng SSD

 • 3 Website

 • Unlimited Băng Thông

 • Unlimited Tài khoản FTP

 • Unlimited MySQL

 • Hệ thống quản lý Cpanel

 • Sao lưu 7 ngày/lần


Gói Elearning

3,588,000đ/năm


 • 10GB Dung lượng SSD

 • Unlimited Website

 • Unlimited Băng Thông

 • Unlimited Tài khoản FTP

 • Unlimited MySQL

 • Hệ thống quản lý Cpanel

 • Sao lưu 7 ngày/lần